top of page

Feiing og kosting av gater og gangfelt

Feiing er viktig for å fjerne eventuelle gjenværende sand, grus eller annet avfall som samlet seg på veiene og gangfeltene i løpet av vinteren, og for å sikre trygg ferdsel for gående og kjøretøy. Det beste er å følge anbefalingene fra lokale myndigheter eller Trondheim kommune når det gjelder tidspunktet for feiing av gater og gangfelt.

Vi har utstyr som gjør feiing og kosting av gater og gangfelt enkelt og sikkert her i Trondheim. Ta kontakt med oss i Crystal Service, så kan vi komme med et godt tilbud til dere. 

Feiing-i-Trondheim-CRYSTAL-SERVICE-web.jpg
bottom of page