top of page

Brøyting og snørydding i Trondheim

Vi utfører brøyting for å gjøre arbeidsdagen din enklere. Det er viktig å brøyte gangveier og parkeringsplasser for å unngå skader og forsinkelser.

Vi har utstyr og erfaring, er pålitelige med en plan for å håndtere snøfall, og sikrer trygg håndtering av snø og is. Dette frigjør tid og ressurser for dere samtidig som det sikrer at området blir ryddet i henhold til gjeldende standarder. Alt i alt er det en kostnadseffektiv og praktisk løsning for trygge og tilgjengelige områder om vinteren.

brøyting.jpg

Strøing av gater og gangfelt

Strøing av gater og gangfelt er avgjørende for å sikre trygg ferdsel om vinteren. Ved å spre salt eller sand reduseres risikoen for glatte overflater og fallulykker. Dette bidrar til bedre fremkommelighet for kjøretøy og fotgjengere, og minimerer skader og forsinkelser. Regelverk og praksis varierer, men det utføres vanligvis når frost eller snøfall er forventet.

strøing.jpg
bottom of page